Monday, October 26, 2015

INFO

Basic Info

Company Name: Insywah Enterprise
Category:Business - DOBI
Description:Menyediakan pekhidmatan Coin and Note Operated Washing Machine’ ( Mesin Basuh Menggunakan Kertas dan syiling) untuk penghuni asrama.

Contact Info

Email: nora7201@yahoo.com
Website:http://insywahdobi.blogspot.com
Office: Kuala Lumpur
Location: Kuala Lumpur/Selangor

Recent News

News:
Terbuka kepada sesiapa yang berminat untuk memulakan perniagaan. Projek ini adalah projek mesin basuh layan diri yang menggunakan duit Kertas RM1.00 dan syiling untuk kegunaan Asrama-asrama, Kolej-kolej dan IPTA/IPTS di seluruh Malaysia.

Diharapkan program yang dijalankan ini dapat mencapai objektif dan matlamat serta mendapat kerjasama dari semua pihak. Semoga program ini mendapat sokongan daripada semua pihak dan segala manfaat dan kebaikan dapat dikecapi bersama.

Sofi Jaafar
Pengurus
Insywah Enterprise
H/P : 019-311 8631 / 019-3099276

SPECIFIKASI MESIN BASUH

Kapasiti Muatan Penuh 7.0 - 10.0 kilogram

Algorisme Basuhan Basuh – bilas – kering

Program Basuhan 9

Jumlah Masa Pusingan Basuhan (minit ) 45

Paparan Digital Paparan 88

Noise Level (db ) Membasuh/Mengering 45/52

Kadar Pusingan Motor (rpm ) 50 Hz 700

Kuasa Masukan (Watt ) 50 Hz 290

Maximun Power Consumption ( W/h ) 50 Hz 85

Water Consumption Cycle (liter ) 75 liter

Penggunaan Elektrik

Melalui spresifikasi di atas, penggunaan kuasa elektrik bagi setiap unit adalah 85 Watt sejam. Masa basuhan pula adalah 45 minit dan pengiraan terperinci adalah seperti berikut:

1kW = 1000 W = RM 0.218

Maksimum Penggunaan Elektrik setiap basuhan = 85W @ RM 0.018

Masa basuhan lengkap adalah 45 minit = RM 0.020 (20 sen per basuhan)

Penggunaan Air

Basuhan lengkap melibatkan penggunaan air sebanyak 75 liter.

Pengiraan adalah seperti berikut :

1 m3 = 1000 liter = RM 0.70

75 liter = RM 0.70 x 75/1000 = RM 0.053 bagi setiap basuhan lengkap.

Jumlah penggunaan Utiliti = Elektrik + Air

= RM 0.014 + RM 0.053

= RM 0.067 ( 6.6 sen bagi tiap basuhan lengkap)

Purata penggunaan maksimum = 5 kali basuhan sehari @

150 kali basuhan dalam sebulan ( 30 hari)

= 150 x RM 0.067
= RM 10.050 sebulan